X
Đào tạo và phát triển
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Tuyển dụng khác
Môi trường làm việc
room
attach_money

Với 3 mảng kinh doanh cốt lõi gồm: Đầu tư và phát triển dự án; Kinh doanh – Tiếp thị bất động sản thương mại; Nghiên cứu thị trường, Asia New Time hiện sở hữu hệ thống gồm trụ sở chính và 01 công ty thành viên, với tổng hơn 200 CBNV. 

Tại Asia New Time, nguồn nhân lực luôn được xem là tài sản quý giá, do đó môi trường làm việc chú trọng tạo ra sân chơi bình đẳng cho các CBNV tự do sáng tạo và phát triển nghề nghiệp. 

Hiện nay, Asia New Time đã và đang thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 5 năm tới (2021 – 2025), trong đó sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển mảng kinh doanh cốt lõi và đa dạng hóa tăng trưởng xoay quanh ngành bất động sản. 

Và để chuẩn bị nền tảng cho tương lai, chúng tôi tập trung vào việc củng cố nguồn nhân lực, hệ thống bộ máy vận hành và quản trị dựa trên 12 giá trị văn hoá. Cả hệ thống Asia New Time cùng có trách nhiệm với lời hứa cuả mình, làm việc chuyên nghiệp và đồng lòng xem tổ chức như gia đình, xem việc công ty như là việc của bản thân để tạo ra sức mạnh tổng lực vươn đến thành công.

Chính sách phúc lợi
room
attach_money
  • Chính sách tăng lương
  • Thưởng quý/Thưởng nóng
  • Thưởng vượt chỉ tiêu
  • Thưởng các dịp lễ trong năm
  • Teambuilding hằng năm
 
Lộ trình thăng tiến
room
attach_moneyLộ trình thăng tiến công bằng, rõ ràng dựa trên năng lực của CBNV.
Ưu đãi khi mua sản phẩm
room
attach_moneyChính sách ưu đãi cho CBNV khi mua sản phẩm do Asia New Time phân phối, đầu tư.