Vào một lúc nào đó… ta phải chi xài tuổi trẻ của mình một cách hợp lý, dù đang bị trăm... thứ cơm áo gạo tiền ghì lấy…

21.12.2020